ΚΆΘΕ  ΠΟΣΕΣ         ΚΆΘΕ  ΠΟΣΕΣ      
      ΠΟΣΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΚΆΘΕ        ΠΟΣΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΚΆΘΕ     
      ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΟΣΕΣ ΠΟΣΕΣ     ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΟΣΕΣ ΠΟΣΕΣ  
      ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΜΕΧΡΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ     ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΜΕΧΡΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
Α/Α 1ος  αριθμος 2ος  αριθμος ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
1 12 27 99 35 59,6 26 1 37 9 263 7,9 4 47
2 32 37 99 34 61,3 186 2 34 9 255 8,2 2 53
3 14 43 99 34 61,3 4 3 41 9 252 8,3 1 38
4 12 31 99 34 61,3 113 4 31 9 252 8,3 8 44
5 8 41 99 34 61,3 75 5 32 9 251 8,3 0 42
6 2 41 99 33 63,2 62 6 27 9 251 8,3 5 42
7 1 34 99 33 63,2 2 7 21 9 248 8,4 5 63
8 28 34 99 32 65,2 116 8 13 9 246 8,5 10 48
9 24 30 99 32 65,2 2 9 18 9 245 8,5 21 40
10 18 34 99 32 65,2 77 10 26 9 244 8,5 3 46
11 12 34 99 32 65,2 98 11 14 9 242 8,6 4 46