ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ
 
                       
                                   
 
                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                   
                     
                     
                                  ΕΛΑΧΙΣΤΗ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
                      Α/Α ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
                      1 15 ΣΕ  3    10άδες 3 1 1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10
                      2 16 ΣΕ  3    10άδες 3 1 1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10
                      3 17 ΣΕ  3    10άδες 3 1 1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10
                      4 18 ΣΕ  4    10άδες 4 1 2,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10
                      5 19 ΣΕ  6    10άδες 6 1 3,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10
                      6 20 ΣΕ  6    10άδες 6 1 3,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10
                                                    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΥΨΗΛΩΝ  ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ      ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΕ  3  ΣΤΗΛΕΣ
                        ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
                      7 12 ΣΕ  3    8άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
                      8 13 ΣΕ  1      8άδα  &  2  9άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
                      9 14 ΣΕ  1    10άδα  &  2  9άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
                      10 15 ΣΕ  3    10άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
                      11 16 ΣΕ  1   10άδα  &  2  11άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
                      12 17 ΣΕ  1   12άδα  &  2  11άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
                      13 18 ΣΕ  3    12άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
                        ΣΤΟ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΣΥΣΤΗΜΑ  18 ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 3 12ΑΔΕΣ   ΕΧΟΥΜΕ  2   ΕΠΙΣΗΜΕΣ   ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ    11   ΣΤΑ  12 **    
                        **    ΕΠΙΤΥΧΙΑ   ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ   13   ΣΤΑ   18   ΚΑΙ      ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ   15   ΣΤΑ   18
                      14 16 ΣΕ  4    12άδες 4 1         2,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8
 
                    15 15 ΣΕ  5    12άδες 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8
                      16 14 ΣΕ  1    12άδα  &  4  11άδες 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8
                      17 13 ΣΕ  2   11άδες  &  3  10άδες 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8
                      18 12 ΣΕ  3      10άδα  &  2  9άδες 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8
                      19 11 ΣΕ  4        9άδες  &  1  8άδα 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8
                      20 10 ΣΕ  5    8άδες 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8
                        ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
                      21 14 ΣΕ        3    10άδες 3 1         1,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10
                      22 15 ΣΕ        3    10άδες 3 1         1,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10
                      23 16 ΣΕ        5    10άδες 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10
                      24 17 ΣΕ        9    10άδες 9 2         4,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10
                      25 18 ΣΕ      15    10άδες 15 3         7,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10
                      26 13 ΣΕ         4   10άδες 4 1         2,0 € 100%     8άρι    ΣΤΑ   10
                      27 14 ΣΕ        5    10άδες 5 1         2,5 € 100%     8άρι    ΣΤΑ   10
                      28 15 ΣΕ       13   10άδες 13 3         6,5 € 100%     8άρι    ΣΤΑ   10
                             ΤΟΜΗ   24    ΑΡΙΘΜΩΝ   ΣΕ  6  12άδες  ΡΕΚΟΡ   ΥΨΗΛΩΝ  ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ   ΜΕ  3  ΕΥΡΩ   ΤΑ  ΛΟΓΙΑ  ΕΊΝΑΙ  ΦΤΩΧΙΑ  
                      29 24 ΣΕ       6   12άδες 6 1         3,0 € ΡΕΚΟΡ   ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
                        ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
                      30 11 ΣΕ         5   9άδες 5 1         2,5 € 100%     8άρι    ΣΤΑ  9
                      31 12 ΣΕ         4   9άδες 4 1         2,0 € 100%     7άρι    ΣΤΑ  9
                      32 13 ΣΕ         3   9άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9
                      33 13 ΣΕ         5   9άδες 5 1         2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ  9
                      34 14 ΣΕ         3   9άδες 3 1         1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9
                      35 14 ΣΕ       10   9άδες 10 2         5,0 € 100%     7άρι    ΣΤΑ  9
                      36 15 ΣΕ         4   9άδες 4 1         2,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9
 
                    37 16 ΣΕ         6   9άδες 6 1         3,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9
                      38 17 ΣΕ       10   9άδες 10 2         5,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9
                      39                                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΕΤΟΙΜΑ  ΓΙΑ  ΑΠΛΗ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΣΤΑ   ΝΕΑ  ΔΕΛΤΙΑ  ΚΙΝΟ
                      40                                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΕΤΟΙΜΑ  ΓΙΑ  ΑΠΛΗ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΣΤΑ   ΝΕΑ  ΔΕΛΤΙΑ  ΚΙΝΟ
                                   
                                   
                      ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
                                 
                                   
                                   
                                   
hit counter