ΚΙΝΟ  SPESIAL ΤΟΜΗ

bomb.jpg,bomb.jpg,fireball.JPG
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
              ΕΛΑΧΙΣΤΗ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ                          
  Α/Α ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ                          
  1 15 ΣΕ  3    10άδες 3 1 1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10                          
  2 16 ΣΕ  3    10άδες 3 1 1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10                          
  3 17 ΣΕ  3    10άδες 3 1 1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10                          
  4 18 ΣΕ  4    10άδες 4 1 2,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10                          
  5 19 ΣΕ  6    10άδες 6 1 3,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10                          
  6 20 ΣΕ  6    10άδες 6 1 3,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   10                          
                                ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΥΨΗΛΩΝ  ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ      ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΕ  3  ΣΤΗΛΕΣ                          
    ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ                          
  7 12 ΣΕ  3    8άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
  8 13 ΣΕ  1      8άδα  &  2  9άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
  9 14 ΣΕ  1    10άδα  &  2  9άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
  10 15 ΣΕ  3    10άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
  11 16 ΣΕ  1   10άδα  &  2  11άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
  12 17 ΣΕ  1   12άδα  &  2  11άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
  13 18 ΣΕ  3    12άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
    ΣΤΟ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΣΥΣΤΗΜΑ  18 ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 3 12ΑΔΕΣ   ΕΧΟΥΜΕ  2   ΕΠΙΣΗΜΕΣ   ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ    11   ΣΤΑ  12 **                              
    **    ΕΠΙΤΥΧΙΑ   ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ   13   ΣΤΑ   18   ΚΑΙ      ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ   15   ΣΤΑ   18                          
  14 16 ΣΕ  4    12άδες 4 1          2,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ   8                          
  15 15 ΣΕ  5    12άδες 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8                          
  16 14 ΣΕ  1    12άδα  &  4  11άδες 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8                          
  17 13 ΣΕ  2   11άδες  &  3  10άδες 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8                          
  18 12 ΣΕ  3      10άδα  &  2  9άδες 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8                          
  19 11 ΣΕ  4        9άδες  &  1  8άδα 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8                          
  20 10 ΣΕ  5    8άδες 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   8                          
    ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ                          
  21 14 ΣΕ        3    10άδες 3 1          1,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10                          
  22 15 ΣΕ        3    10άδες 3 1          1,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10                          
  23 16 ΣΕ        5    10άδες 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10                          
  24 17 ΣΕ        9    10άδες 9 2          4,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10                          
  25 18 ΣΕ      15    10άδες 15 3          7,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ   10                          
  26 13 ΣΕ         4   10άδες 4 1          2,0 € 100%     8άρι    ΣΤΑ   10                          
  27 14 ΣΕ        5    10άδες 5 1          2,5 € 100%     8άρι    ΣΤΑ   10                          
  28 15 ΣΕ       13   10άδες 13 3          6,5 € 100%     8άρι    ΣΤΑ   10                          
         ΤΟΜΗ   24    ΑΡΙΘΜΩΝ   ΣΕ  6  12άδες  ΡΕΚΟΡ   ΥΨΗΛΩΝ  ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ   ΜΕ  3  ΕΥΡΩ   ΤΑ  ΛΟΓΙΑ  ΕΊΝΑΙ  ΦΤΩΧΙΑ                            
  29 24 ΣΕ       6   12άδες 6 1          3,0 € ΡΕΚΟΡ   ΑΠΟΔΟΣΗΣ                            
    ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ                          
  30 11 ΣΕ         5   9άδες 5 1          2,5 € 100%     8άρι    ΣΤΑ  9                          
  31 12 ΣΕ         4   9άδες 4 1          2,0 € 100%     7άρι    ΣΤΑ  9                          
  32 13 ΣΕ         3   9άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9                          
  33 13 ΣΕ         5   9άδες 5 1          2,5 € 100%     7άρι    ΣΤΑ  9                          
  34 14 ΣΕ         3   9άδες 3 1          1,5 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9                          
  35 14 ΣΕ       10   9άδες 10 2          5,0 € 100%     7άρι    ΣΤΑ  9                          
  36 15 ΣΕ         4   9άδες 4 1          2,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9                          
  37 16 ΣΕ         6   9άδες 6 1          3,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9                          
  38 17 ΣΕ       10   9άδες 10 2          5,0 € 100%     6άρι    ΣΤΑ  9                          
  39                                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΕΤΟΙΜΑ  ΓΙΑ  ΑΠΛΗ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΣΤΑ   ΝΕΑ  ΔΕΛΤΙΑ  ΚΙΝΟ                          
  40                                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΕΤΟΙΜΑ  ΓΙΑ  ΑΠΛΗ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΣΤΑ   ΝΕΑ  ΔΕΛΤΙΑ  ΚΙΝΟ                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
free website hit counter